Tanulmány jelent meg a HEGYEM-ről

Hatalmas megtiszteltetés érte a Harcművészek az Egészséges Gyerekekért Mozgalmat: szervezetünkről Gáldiné Dr. Gál Andrea PhD., szociológus, a nevelés- és sporttudományok doktora, a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa egy hosszú tanulmányt jelentetett meg egy nagyszabású program keretében íródott, a sport és a társadalom viszonyát vizsgáló kötetben.

„Országos programok a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatására és a szabadidő-sportolói közösségek bővítésére” – ez a címe annak a tanulmánykötetnek, amelyben a HEGYEM-ről is szól egy fejezet…

Gáldiné Dr. Gál Andrea, a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa hosszú és alapos feltáró munkájának köszönhetően a szakemberek, a könyv olvasói most már közelről is megismerhetik a HEGYEM céljait, küldetését és működési mechanizmusát.

A szociológus hosszan elemzi, hogy a „HEGYEM-módszert” hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban, milyen eszközökkel rendelkezünk, hogyan zajlanak a projekteink, milyen kommunikációs sajátoságokkal rendelkezünk, egyáltalán: az újszerű civil szervezeti munkának milyen hatásai, illetve milyen sajátosságai vannak, illetve lehetnek.

„Ma már a „Küzdj másokért!” szlogen a szeretet és az önzetlenség védjegye, amely segítségnyújtásra ösztönzi az embereket az egyébként sokszor szociálisan érzéketlennek tűnő világban. Ugyanakkor a HEGYEM nevel, sportra oktat és segíti a sportolást, mobilitási lehetőséget kínál a szegénységben élő fiataloknak, adományokkal segít a nehéz helyzetekben, és számtalan esetben egy egészen egyszerű, számunkra sokszor rutinszerű dolgot is tesz: enni ad a családnak” – fogalmaz a szerző.

(“A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása” TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt eredményei megtekinthetők a www.sportmenedzsment.hu honlapon.)

Gáldiné Dr. Gál Andreával a HEGYEM két évvel ezelőtt került kapcsolatba: a szociológus akkor kérte fel a szervezet alapítóját, hogy egy kötetlen előadáson meséljen az egyetemi hallgatóknak a szervezetünk munkájáról.Gáldiné Dr. Gál Andrea PhD.

Oktatói tevékenysége:

szociológia, sportszociológia, egészségszociológia, rekreációszociológia tantárgyak nappali és levelező testnevelő tanári szakokon, egészségtan tanári szakon, sportmenedzser szakon, önálló rekreáció, rekreáció-sportmenedzser szakon, illetve a BSC-szakokon.

Befejezett kutatási témái:
A magyar nők egészségi állapota és szabadidő-sportolási szokásai (2001-2004).
A sportoló nők és férfiak sportmédia általi reprezentációjának vizsgálata (2004-2007).
A magyar lakosság egészségmagatartása és szabadidő-sportolási szokásai (2007-2008).

Tudományos társasági tagsága:
a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének tagja
az MSTT Sportszociológiai és Szakbizottságának elnöke
az MSZT Sportszociológiai Szakosztályának elnöke
a Nemzetközi Sportszociológiai Társaság tagja
a Magyar Sporttudományi Szemle Tanácsadó Testületének tagja