Kiemelt projektünk

Családi Védőháló Program

Szervezetünk olyan tevékenységekkel foglalkozik, amelyek elősegítik a harmonikus, boldogabb és fenntartható életmód kialakítását, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A HEGYEM Mozgalom kínálatában az önfegyelmet, koncentrációt erősítő, az egészséges gondolkodást és viselkedést elősegítő harcművészeti oktatások éppúgy megtalálhatóak, mint az integrált pszichológiai szemléletű életvezetési tanácsadások, az önismereti-személyiségfejlesztő, kommunikációs tréningek.

A HEGYEM tevékenységeit holisztikus szemléletben végzi, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy test és lélek, egyén és közösség összhangban legyen egymással, ezzel is elősegítve a hátrányos helyzetű emberek, családok és közösségek (re)integrációját.

Programjainkat Besenyőtelken valósítjuk meg.

A program célcsoportjai:

 • Családalapítás előtt álló fiatalok
 • Sajátos helyzetben és/vagy hátrányos helyzetben lévő emberek és családjaik
 • Kisgyermekes szülők, családok
 • Többgenerációs családok

A célcsoport elérésének bevonásának eszközei:

 • Facebook
 • Szórólapok
 • Plakátok
 • Együttműködő partnerek honlapjai
 • Személyes torborozás

A Programban bevállalt részterületek:

 1. Fiatalok családi életre való felkészítése
 1. Családi közösségépítő programok szervezése
 2. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok

A projekt során az alábbi programelemeket valósítjuk meg:

Tanácsadás az alábbi témakörökben:

 • Életmód, életvezetés
 • Kapcsolati és párkapcsolati kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Felkészülés a családalapításra és a családi szerepvállalásra

A tanácsadás célcsoportjai:

 • Ifjúsági korú (17-25 éves), családalapítás előtt álló fiatalok/fiatal párok
 • Párkapcsolati, családi mintázataikban sérült, hátrányos helyzetű fiatalok (pl. elvált szülők gyermekei, állami gondozottak, konfliktusos családban nevelkedők stb.)