Hölgyeim és Uraim! Megalakult a HEGYEM Sportegyesület!

A Harcművészek az Egészséges Gyerekekért Mozgalom életének újabb fontos és jelentős mozzanatának váltunk aktív főszereplőivé februárban. A hónap idusán – hosszadalmas jogi procedúra után – ugyanis hivatalosan is megkezdhette működését a HEGYEM Sportegyesület (SE). Ezzel lehetővé vált, hogy a HEGYEM szociális és sporttevékenységei külön egységben, még a mostaninál is hatékonyabb szervezeti keretek között teljesedjenek ki.

Ahogyan mindenki tudja: a HEGYEM olyan karitatív szervezet, amely a harcművészetek értékeinek felhasználásával, a „budo” alaptéziseinek zászlóra tűzésével, az egészséges test és lélek fontosságának hangsúlyozásával, a hátrányos helyzetű gyermekek iránt érzett felelősség okán, számos tevékenységgel, de kiváltképp rendszeresen kiosztott élelmiszeradományokkal támogatja a nehéz sorsú magyar családokat.
Aki ismeri ezt az ars poeticát, az tudja: a HEGYEM egészséges életmódot hirdető kampányaiban mindig kiemelt helyen szerepelt/szerepel a sportolás, a sportoltatás, a sportolásra sarkallás.
A sportban élünk, a sportból merítünk erőt ahhoz, hogy küzdjünk másokért…

A HEGYEM vezetői már régen gondolkodnak azon, hogy az évről-évre fejlődő szervezet hogyan tudna stukturálisan is megújulni, és a minél hatékonyabb segítégnyújtás érdekében újrarendezni az eltérő támogatási formákat
Ennek kapcsán merült fel, hogy a HEGYEM alapítson egyesületet, amely kizárólag a sportra, a sportolásra-sportoltatásra koncentrál.
Hogy ez a gyakorlatban mit jelent majd pontosan, azt hamarosan mindenki megtudja; egyelőre a stratégia gyakorlati életbe való átültetésének lehetőségeit méri fel a szervezet menedzsmentje.

Amit viszont már nagyjából nemcsak sejtünk, hanem tudunk is: a HEGYEM és a HEGYEM SE duó megszületésével a karitatív-szociális és a sporttevékenységek külön alegységekben működnek majd tovább.
Ez márcsak azért is fontos, mert a HEGYEM-nek, a szervezet égisze alatt dolgozó mestereknek, valamint az életerős tehetségeknek köszönhetően versenyzőink, fiatal harcművészeink egymás után szállítják a szebbnél szebb eredményeket.
Tehát minden adott ahhoz, hogy a HEGYEM SE kifejezetten az eredményesség fokozásra koncentráljon; az az érdekünk, hogy minél jobb teljesítmények eléréséhez segítsük hozzá a gyerekeket.

Reméljük, hogy egyesületünk pazar, eredményekben gazdag, büszkességre okot adó sportkrónika írásába kezd, és hamarosan látható és látványos sikereket ér el.
A szervezeti keretek immáron adottak, az SE tagjaitól „csupán” tudásvágyat és szorgalmat várunk.