A megbecsülés és a tisztelet jegyében találkoztak

I. HEGYEM MESTEREK ÉRTEKEZLETE

Hasznos, innovatív, civil szervezetünk életében meghatározó jelentőséggel bíró eseménynek voltak szem- és fültanúi azok a mesterek, munkatársak és önkéntesek, akik részt vettek a HEGYEM Mesterek Értekezletén. A bemutatókkal, közös gyakorlással egybekötött szakmai találkozón az ötletek begyűjtésére, a tapasztalatok megosztására, valamint a Hegyem Kódex elfogadására is sor került. Örülünk, hogy ilyen csapatban dolgozhatunk.

A tavalyi év értékelése, az idei esztendő stratégiájának egyeztetése, a nevelési tapasztalatok és javaslatok megvitatása, a nevelési metodika meghatározása, a nyári tábor tematikájának pontosítása – ezek voltak azok a pontok, amelyek kiemelt helyen szerepeltek a HEGYEM Mesterek Értékezletének programjában.

A konferenciára gyakorlatilag minden mesterünk eljött, és kiváltképp megtiszteltetésnek éltük meg, hogy Nemzetközi Nagykövetünk, Soshi Koshiro Tanaka mester is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A Nagymester már felkérése óta fokozott figyelemmel kíséri szervezetünk munkáját – ígérete szerint a HEGYEM ars poeticáját szívvel és hittel terjeszti. Ennek egyébként már látványos példái is vannak; Tanaka mester jóvoltából a HEGYEM már több japán harcművészeti magazinban is bemutatkozhatott.

A budapesti Café Cino-ban megtartott egésznapos esemény fókuszában “a tapasztalatok megosztása” állt.
Dr. Gubacsi Attila, a HEGYEM társalapítójának expozéja után, regionális és stílusszerinti bontásban kaptak szót a mesterek, és számoltak be az elvégzett munkáról, illetve a megélt jelenetek tanulságairól.

A rögvalóság keserű és szomorú… – gyakorlatilag ez volt a hallgatóság legfontosabb felismerése; gyermekeink olyan problémákkal küzdenek szerte az országban, amelyek már az alapvető szükségletek kielégítéseit is komolyan veszélyeztetik. Kivétel alig akadt – legyen szó az ország déli, északi, vagy éppen a középső és keleti részéről: nélkülöző, éhes és elhanyagolt gyerekekről szereztünk tudomást, akik kitartó lelkesedéssel és valódi elszántsággal dolgoznak mestereikkel azon, hogy sorsuk jobbra forduljon.

Fontos megjegyeznünk, hogy a létező jelenségek leírásai, az aktuális feladatok számbavétele mellett minden mester originális és jobbító-újító ötletekkel rukkolt elő.
A szervezet életében ez azért fontos pillanat, mert ezek után a központi döntéseket még inkább a regionális szükségletek, kívánalmak és megoldási javaslatok figyelembevételével lehet meghozni. Így és ezzel válik valóra az a kezdetekben is többször hangoztatott kívánalom, hogy a HEGYEM alulról szerveződő, innovatív és hasznos ötleteket felvető és azokat megvalósító szervezet legyen.

Mestereink komolyan vették ezt a célkitűzésünket is, és egymás után esett szó a támogatási formák, a pályázati rendszer megreformálásán túl azokról az új lehetőségekről is, amelyek mellet a szervezet nem mehet el.
Ilyen például a hazai középiskolák tanmeneti változtatási csomagja, amely kiemelt helyen foglalkozik az egészséges életmóddal, illetve egyéb olyan területeket is megnyit, amely szoros kapcsolatban van a harcművészetekkel. A változásokat előbb-utóbb az ország minden és a tanügyi rendszer összes szintjén érezni fogjuk; reméljük a HEGYEM bevonásával.

Gubacsi Attila az eseményen többször hangsúlyozta: a szervezet az elkötelezett mesterek nélkül sohasem teljesíthetné ilyen magas színvonalon szigorú alapokon nyugvó küldetését. Ezért mindenkinek megköszönte az elvégzett munkát, és továbbra is aktív, szemléletformáló és elhivatott ténykedést kívánt.
A szakmai grémium – ennek szellemében – a társalapító javaslatára elfogadta a HEGYEM Kódexet is, amely az alapvető sajátosságokat, célkitűzéseket és nevelési alaptételeket rögzíti olyan formában, amely minden elemében megfelel a tapasztalatoknak, és teret enged az új kihívásoknak való megfelelésnek is.

A többórás szakmai egyeztetés után a mesterek Pártos Csilla nagykövetünk jógatermébe vonultak.Itt először Soshi Koshiro Tanaka, a Hiko Ryu alapító nagymestere, az „afgán szamuráj”, a Rambo III. hivatkozott ihletője tartott fegyveres bemutatót, majd a Chili Jóga korántsem egyszerű elemeivel ismerkedhettek meg a vendégek. A mestereket a meghívók úgy engedték el, ahogy várták: szervezetünk tanítójaiként, gyermekeink mentoraiként.

Szeretnénk, hogy az értekezlet emléke legalább addig éljen mindenkiben, amíg a HEGYEM Tízparancsolata meghatározza a mindennapjainkat.
Az ezt is nyomatékosító emléklapot Soshi Koshiro Tanaka adta át a mestereinknek.


Hegyem Kódex

1. Tisztelet
Az élet alfája és omegája a közös megbecsülés, egymás tisztelete.
Ez vonatkozik az ígéretek betartására, a pontosságra – az élet minden apró mozzanatára.

2. Tolerancia és elfogadás
A tiszteletből következik egymás elfogadása, az egymás iránti tolerancia. A másság elfogadása, legyen az vallás, bőrszín, helyrajzi hovatartozás, társadalmi, anyagi helyzet, politikai nézet, ízlésbeli különbség. Bármennyire is nagynak látszik a különbség, képviseljük a testvériség alapeszményét, mert konfliktusmentes, boldog életet csak így élhet a jövő generációja.

3. Ígéretek szentsége; Pacta sunt servanda – Az adott szó kötelez!
Minden kimondott szó, tett, ígéret – akár mestertől, akár tanítványtól – legyen szent, betartott és betartatott. Ez már egymás tiszteletéből adódóan is nélkülözhetetlen, de a kiszámíthatóságnak az alapja.

4. Kitartás – Soha nem adom fel!
Naponta kapjuk a megoldandó feladatokat, nézünk szembe kilátástalannak tűnő nehézségekkel. Ezek azonban csak megerősítő próbatételek. A minden helyzetből való reményteli küzdelem, “a soha nem adom fel!” rögzültt mentalitása az életben maradás és fejlődés alapja. Mutassunk példát, kérjük számon a kitartást!

5. Szorgalom, Tanulás és Alázat
A végsőkig kitartás következménye egy sokkal aktívabb, szorgalmas életmód. Egy ilyen mentalitás természetes következménye az eredményesség és a fejlődés. Az alázatos, mindenkitől szándékolt tanulás folyamatossága nélkülözhetetlen alapérték. Legyen az mester vagy tanítvány, felnőtt vagy hátrányos helyzetű gyermek.
Minden helyzetből tanulhatunk, tapasztalatot gyűjthetünk, és jobbá válhatunk.
Tegyük alázatosan, nyitott szívvel, elmével, de lehajtott fejjel. Ez az élet igazi célja.

6. A Szeretet – az ÉLET energiája
A fentiek összessége a forrás és végcél, egymás, önmagunk, hivatásunk, életünk, környezetünk SZERETETE – az ÉLET energiája, találkozás a végső igazsággal.

 


A HEGYEM Mesterek Értekezletén jelen voltak:

A konferencia vezetője:
Dr. Gubacsi Attila alapító, kyokushin karatemester (3. DAN)

Házigazdák:
Pártos Csilla nagykövet, Boros Mónika főmunkatárs, Annusné Monca régióvezető

Vendégelőadó:
Soshi Koshiro Tanaka alapító nagymester, hiko ryu

Résztvevők:
Mészáros Emi – Fujimoto Dojo, HEGYEM önkéntes
Pálfai Károly – Erdei Zsolt Sportegyesület, Erdei Team
Ferencz Róbert – Erdei Zsolt Sportegyesület, Erdei Team
Darida Tibor – thai-boksz edző
Kiss István – birkózó edző
Tóth Zoltán – Gracie Barra jiu-jitsu mester
Büki Péter – judomester (5. DAN)
Dudás Attila – taekwon-do mester (5. DAN)
Fodor Andrea – kyokushin karatemester (4. DAN)
Gelléné Siket Edit – thai chi mester
Horpácsik György – kyokushin karatemester (4. DAN)
Józsa Barnabás – shotokan karatemester (4. DAN)
Kardos Imre – kyokushin karatemester (4. DAN)
Kovács Gábor – shotokan, shorin ryu karatemester (5. DAN)
Kovács Tibor – shotokan karatemester (3. DAN)
Németh Pál – kyokushin karatemester (4. DAN)
Sifu Serflek – József kung-fu mester
Veréb Zoltán – shorin ryu karatemester (1. DAN)
Tóth László – wado ryu karatemester (1. DAN)