A Hegyem

A Harcművészek az Egészséges Gyerekekért Mozgalom (HEGYEM) 2010 elején azért alakult, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek, akik nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, és olyan mentori segítséghez, oktatásmódszertanhoz sem, amely elégséges lenne a fizikai gyarapodáson túli mentális fejlődéshez.

A szellemi fejlődésük a későbbiekben nem a megfelelő ütemben zajlik. Az egészséges életmód, a helyes életvezetés, az „emberré válás” folyamatai döcögösek, vagy éppen hiányoznak. Alapvető szociális problémáik miatt nem tudnak a társadalomban megfelelően szocializálódni, boldog, egészséges életet élni, a  jövőről álmodni.

Mi mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a lurkónak mire van szüksége, és a gyermekek életében – a harcművészetek értékeinek fundamentumán – milyen háttér és segítség hordozza magában a felzárkóztatást, az integrációt, az esélyegyenlőség lehetőségét.

A gyors és hatékony segítségnyújtás jegyében 2010 májusában született meg a hivatalos ernyőszervezet, a Harcművészek az Egészséges Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft., amely a harcművészetek szellemében és a harcművészek támogatásával végezte a feladatát.

A HEGYEM az első pár évében az élelmiszertámogatásra, sportrendezvényekre és a szociális segítségnyújtásra helyezte a hangsúlyt. Ez elsősorban felszerelés-ellátást, versenyekre való felkészülést előmozdító támogatást, utazásbeli segítséget, utaztatást, különböző előadásokat, oktatásokat, a szellemi fejlődést elősegítő kiadványokat, tanfolyamokat, és nem mellékesen konkrét élelemszállítást jelentett.

Az induló repertoár azonban – a körülményekhez való igazodásnak köszönhetően –kiszélesedett és megváltozott.

Ma a HEGYEM már egy olyan TUDÁSKÖZPONT, ahol a hátrányos helyzetű családok gyermekeit saját oktatási modell szerint patronálja, amely segít a lelki-testi egészség megteremtésében és fenntartásában.